Enkele 2012 mythen ontzenuwd

 

Origineel

 

 

Inleiding

Wereldwijd is de interesse voor de 2012 thematiek in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er gaan velen verhalen rond over wat het jaar 2012 waarin de mythologische Maya kalender afloopt in zal houden. Velen serieuze onderzoekers hebben dit onderwerp onder de loep genomen en daar een betekenisvolle bijdrage aan geleverd. Te denken valt aan mensen als Jose Arguelles, John Major Jenkins, Geoff Stray, Carl Johan Calleman, Vincent Bridges. Hoewel deze onderzoekers het vaak onderling niet altijd met elkaar eens zijn, hebben ze één ding gemeen en dat is dat ze hun bevindingen en zienswijze over the 2012 onderwerp niet uit de lucht grijpen maar gebaseerd hebben op serieus (‘wetenschappelijk’) onderzoek.

Daar staat tegenover dat er op het Internet allerlei sites ontstaan die enthousiast geworden over dit onderwerp hun eigen steentje bij willen dragen en er vaak de wildste fantasieën op los laten, vaak al dan niet onder het mom van wetenschappelijke feiten gebracht. De mensen achter deze 2012 websites denken mogelijk op hun wijze een zinvolle bijdrage te leveren door de blijde boodschap van 2012 uit te dragen, maar omdat hun verhaal ongefundeerd is en wetenschappelijk incorrect, schaden deze websites de geloofwaardigheid het 2012 onderwerp en doen afbreuk aan het serieuze onderzoek. Voor oningewijde 2012 geïnteresseerde die op zoek is naar serieuze informatie over 2012 wordt het al gauw ondoenlijk.

Kwalijk wordt het pas wanneer deze 2012 thematiek commercieel uitgebaat wordt en men doemscenario’s verkoopt als zoete broodjes om zo boeken, CD’s DVD’s, voordrachten aan de man te brengen omdat de door angst aangetrokken 2012 zoekende toch het naatje van de kous wil weten hoe hij zijn hachje kan redden voor het te laat is. Mensen angst aanpraten verkoopt nu eenmaal lekker en je krijgt gemakkelijk een publiek aan je lippen die bereid is om te luisteren.

Via dit artikel wil ik een aantal 2012 theorieën onder de loep nemen die onjuist zijn en zo hun eigen leven zijn gaan leiden op het Internet en door het copy/paste gedrag van de velen websites als een virus zijn gaan rondzwermen.

 

Galactische Uitlijning

Een belangrijk 2012 onderwerp wat vaak verkeerd begrepen wordt is ‘Galactische Uitlijning’ (eng:Galactic Alignment). Galactische Uitlijning is een astronomisch verschijnsel dat centraal staat in het werk van John Major Jenkins. Galactische Uitlijning heeft te maken met de precessie cyclus van de aarde en is door John Major Jenkins geassocieerd met het aflopen van de Maya kalender op 21 december 2012. Galactische Uitlijning vond zijn hoogtepunt in 1998 maar begon 18 jaar daarvoor en eindigt 18 jaar erna en beslaat dus de jaren 1980-2016. Het jaar 2012 valt in deze periode en volgens Jenkins hebben de Maya met het aflopen van hun Maya kalender gemikt op deze kosmische gebeurtenis.

Wat is Galactische Uitlijning eigenlijk? Galactische Uitlijning houdt in de conjunctie van de aarde en de zon met de melkweg, om preciezer te zijn de equator van de melkweg. In de precessie cyclus van de aarde die in totaal 26.000 jaar duurt, maakt de as van de aarde een volledige omwenteling.

 

Precessie

Het gevolg van deze schommeling is dat de equinox en solstitium punten verschuiven gedurende de precessie cyclus. De solstitium punten zijn de plaatsen op de ecliptica (figuurlijke baan van de zon om de aarde) waar de aardas of helemaal naar de zon toe gekanteld is (waarbij het op het noordelijk halfrond zomer is en het zuidelijk halfrond winter) of waarbij de aardas de andere kant op wijst afgewend van de zon. (Nu is het in het noordelijke halfrond winter en het zuidelijke halfrond zomer). Op de equinoxen staat de aardas neutraal (geen kanteling in de richting van of naar de zon). Deze momenten bepalen lente en herfst. Doordat de aardas zelf kantelt als gevolg van het precessie verschijnsel verplaatsen de equinox en solstitium punten zich op de ecliptica. Een bijkomstigheid van precessie is dat de sterrenbeelden langs de ecliptica die we kennen van de dierenriem of zodiak gebruikt kunnen worden om onze positie in deze precessie cyclus te bepalen. We spreken van een tijdperk en vernoemen het naar één van de 12 dieren van de dierenriem. Wanneer bijvoorbeeld de lente equinox verschuift langs de ecliptica, dan verschuift ook het sterrenbeeld of teken van de dierenriem waarin de zon staat op het moment van de equinox. Op dit moment leven we in het tijdperk Vissen en zijn we op weg naar het tijdperk Waterman (Aquarius). Dit betekent dat de zon op de lentedag opkomt in het teken Vissen.

Op precies dezelfde manier moeten we ook Galactische Uitlijning zien. De melkweg kruist de ecliptica op twee plaatsen en deze plaatsen zijn markeringspunten in de precessie cyclus net zoals de tekens van de dierenriem, dat zijn.

Volgens John Marjor Jenkins is het punt waar de melkweg de ecliptica kruist tussen Schorpioen en Boogschutter zelfs het beginpunt van de precessie cyclus. In deze tijd van 1980-2016 staat de zon op de winter zonnewende dag (21 december) precies in dit punt waar de melkweg de ecliptica kruist.

Het is gedurende deze periode (1980-2016) dat de zon door de galactische equator van de melkweg schuift op winter zonnewende dagen.

  Galactic Alignment (John Major Jenkins)

Wat belangrijk is om te weten is dat deze uitlijning van de zon met de melkweg elk jaar éénmaal gebeurt. Het bijzondere van ‘Galactische Uitlijning’ is dat dit voor de periode 1980-2016 gebeurt op precies de winter zonnewende dag. Na deze periode zal dit pas plaatsvinden op 22 december! En over 13000 jaar (helft van de precessie cyclus) zal dit gebeuren op de zomerzonnewende dag (21 juni).

Galactisch Uitlijning is dus op zich helemaal niet zo bijzonder, het gebeurt elk jaar minimaal éénmaal, wat het bijzonder maakt voor het jaar 2012 is dat het gebeurt op de winter zonnewende dag.

 

Misvattingen

Een veel gemaakte vergissing is de verwarring van de precessie van de zon door de galactische equator met de fysieke verplaatsing van de zon door de galactische equator. Onze spiraalvorming melkweg is eigenlijk een schijf die een middellijn kent die we de galactische equator noemen. Ons zonnestelsel bevindt zich ongeveer 112 lichtjaar boven deze galactische equator. Het zonnestelsel draait rond het centrum van de melkweg. Eén rondgang duurt ongeveer 220 miljoen jaar. Pas sinds kort is er een theorie die stelt dat onze zon ook van boven naar beneden en weer terug door de galactische equator beweegt met een periodetijd van 64 miljoen jaar. Dit is dus heel iets anders dan de precessie van de zon door de galactische equator met een periodetijd van 26.000 jaar. Maar het is deze verwarring die tot de meest wilde conclusies leidt wat er rond 2012 gaat gebeuren indien we de aanhangers van deze theorieën mogen geloven. Doordat de zon door de galactische equator gaat waar de massa dichtheid van de sterren in de melkweg het hoogst zou zijn, kunnen we allerlei extreme zwaartekracht en energetische verschijnselen verwachten, zoals aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, een poolshift en wat al niet meer.

Zo lezen we op de site van Peter Langendijk

De 26.000-jarige baan die onze Zon beschrijft, is een baan die de evenaar van de Melkweg onder een hoek van 60° doorkruist. Dus op het éne moment duiken we er een keer van boven naar beneden doorheen en keren we tevens om van links- naar rechtsbewegend en 13.000 jaar later gaan we aan de andere kant van de cirkel weer van beneden naar boven en gaan we van rechts naar links. Bij elke doorgang worden wij weer blootgesteld aan die enorme krachten en energieën. Er wordt aan de Aarde getrokken en geduwd, waardoor het aantal aard- en/of zeebevingen en de vulkanische activiteit toeneemt. Ook wordt de temperatuur van onze atmosfeer steeds hoger door alle externe energiebronnen, waardoor de ijskappen smelten en het zeewater stijgt.”


    http://www.peterlangendijk.nl/NL/Paginas/11%20Oud%20nieuws.htm

Zoals ook te zien is in het plaatje hierboven stelt Langedijk zich dus voor dat de zon zich door galactische equator beweegt in perioden van 26.000 jaar in een ontzaggelijke grote cirkelvormige baan. Ons zonnestelsel bevindt zich echter op 112 lichtjaar afstand boven de galactische equator en zelfs al zou ons zonnestelsel zich in de richting van de galactische equator bewegen met de hoogst haalbare snelheid van het licht, dan nog zou het 112 jaar duren alvorens we de equator passeren en dat redden we dus niet meer voor 2012! Het is duidelijk dat Langedijk de precessie van de zon door de galactische equator geïnterpreteerd heeft als de echte fysieke beweging van de zon door de galactische equator.

Maar het wordt nog spannender volgens Langendijk want:

De wetenschap heeft aangetoond, dat het hart van de Melkweg steeds actiever lijkt te worden en steeds meer energie begint uit te stralen. Dit is echter een betrekkelijke constatering, omdat we dit waarnemen vanaf onze planeet. Die activiteit is er continue, maar wordt door onze veranderende positie steeds sterker waarneembaar. Net als de zon die altijd schijnt, maar die je pas ziet als de wolken verdwijnen. De bron van deze energie is de ster Sagittarius A in het sterrenbeeld Boogschutter. Deze bevindt zich voor ons oog in het hart van de Melkweg en is een zeer krachtige energiebron. Op het moment dat de Aarde en de Zon in één lijn staan met Sagittarius A, bereikt die energie de Aarde met maximale sterkte en dat zal te zien zijn als een intense lichtbron.”

Deze veel gemaakte misvatting over Galactische Uitlijning lezen we vaker op diverse forums en websites; het is de opvatting dat de aarde en de zon met de melkweg in het jaar 2012 een wel heel bijzondere conjunctie gaan doormaken, een die al 26000 jaar niet meer is voorgekomen. En dat klopt als een zwerende vinger, echter het enige wat er zo bijzonder aan is, is dat deze uitlijning al 26000 jaar niet meer op een winter zonnewende dag heeft plaatsgevonden!

Ieder jaar vindt deze uitlijning van de aarde met de zon en de melkweg plaats al zo lang als de aarde om de zon draait! Dus op zich is deze uitlijning niet spectaculair, alleen het tijdstip waarop is bijzonder, een solstitium dag! Deze gebeurtenis is dus net zo bijzonder als het feit dat we sinds 26000 jaar weer eens het Waterman tijdperk binnengaan. De betekenis van deze Galactische Uitlijning op de winter zonnewende dag is dan ook bijzonder omdat het het begin markeert van een ‘Nieuwe Tijd’.

Dus vergeet alle onzinnige verhalen over de bijzondere galactische energieën die vrijkomen tijdens ‘Galactische Uitlijning’ in 2012, deze kosmische energie krijgen we namelijk ieder jaar. Langendijk spreekt over een laserstraal energiepiek van 12 dagen van intens licht die voor onze spirituele transformatie zal zorgen. Zo er al sprake zou zijn van een transformatie van bewustzijn zoals de Maya voorspellen is het maar de vraag of dat in een enkel moment gebeurt precies op 21 december 2012 of gedurende een periode van twaalf dagen rond deze datum.

Als extra ingrediënten van een goed rampenscenario voegt Langendijk vervolgens nog een magnetische ompooling toe en het tot stilstand komen van de draaiing van de aarde. Allemaal als gevolg van ‘Galactische Uitlijning’ en het omkeren van het Corioliseffect dat optreedt wanneer we door de galactische equator gaan. Uiteindelijk zal de aarde de andere kant op gaan draaien en zien we vervolgens de zon in het westen opkomen, aldus Langendijk. We zullen het hierbij laten want de ‘wetenschappelijke’ feiten waarmee Langendijk ons om de oren slaat liegen er niet om.

 

Bedrog

Maar het kan nog erger. Sommige 2012 ‘onderzoekers’ misleiden het publiek bewust met een commercieel oogmerk om hun 2012 waren aan de man te brengen. Het 2012 onderwerp wat als een spiritueel onderwerp kan worden beschouwd omdat het spreekt over de transformatie van het menselijke bewustzijn, wordt door sommige ‘verlichten’ onder ons misbruikt. Het winstoogmerk lijkt belangrijker dan eerlijke informatie.

Ook het ‘Horizon Project’ van Brent Miller heeft Galactische Uitlijning verkeerd geïnterpreteerd. Ook dit team van ‘onderzoekers’ beweerd dat ons zonnestelsel door de galactische equator zal gaan binnen de komende tien jaar en dit zal verwoestende gevolgen hebben voor de aarde. Doordat de galactische equator het zwaartepunt vormt van alle sterren in de melkweg, zullen de gravitatiekrachten die de sterren van de melkweg collectief uitoefenen ter hoogte van de galactische equator de aarde te veel worden. Het hele arsenaal van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en een poolshift zal ons treffen, afin we weten het onderhand wel, de aarde zal dus vergaan, aldus het ‘Horizon Project’.

Natuurlijk wil de bezorgde bezoeker van de Horizon Project website nu wel meer te weten te komen over deze bijbelse eindtijd voorspelling, maar is daartoe gedwongen om een DVD aan te schaffen omdat verder informatie ontbreekt op de site.

Ronduit kwalijk is het feit dat het ‘Horizon Project’ beweert tot haar conclusie te zijn gekomen door honderden wetenschappers te raadplegen en honderden oude teksten te bestuderen.

Op hun website lezen we:
Never before has a research team with this level of effectiveness and capability been utilized solely for discovering answers to life's most crucial questions. These are but three of over a hundred researchers and contributors.”

Eerder viel er op hun website te lezen dat het Horizon Project team is samengesteld uit de meest intelligente breinen van deze wereld, daarbij moeten we denken aan mensen met dezelfde intelligentie als Einstein.

Kennelijk heeft het Horizon Project team toch niet voldoende bagage aan boord om dat ene boek van John Major Jenkins ‘Galactic Alignment’ wat duidelijk ten grondslag ligt aan hun onheilspellende theorie te doorgronden en te begrijpen. Wat verder opvallend is dat Michael Tsarion die toch wel krediet heeft opgebouwd in de afgelopen jaren met zijn esoterische kennis en visies op 2012, lid is van deze geniale denktank.

 

Fotonen gordel

Een andere populaire mythe die we vaak tegenkomen is die van de fotonengordel waar ons zonnestelsel doorheen zou reizen rond 2012. Ook op de website van Peter Langendijk lezen we daar het volgende over:

Die baan duurt een kleine 26.000 jaar en daarbij reizen we elke 13.000 jaar door een gebied met een zeer hoog energetisch niveau: de fotonengordel, een geconcentreerd energieveld dat uit het hart van het Melkwegstelsel komt. Die hoge energie heeft een grote invloed op het leven op Aarde, niet alleen natuurkundig, maar vooral ook spiritueel en zal minstens 1.000 jaar nawerken. Het theoretische hoogtepunt van de eerstvolgende doorgang vindt plaats op 21 december 2012.

De mythe van het bestaan van een fotonengordel is in het leven geroepen door Paul Otto Hesse. Deze ‘astronoom’ zou de fotonengordel in 1961 ontdekt hebben. In werkelijkheid is Hesse schrijver van het boek ‘Judgment Day: A Book to Mankind That Speaks of Things to Come’ en geen astronoom.
 
Een fotonengordel als die al zou bestaan zou niets meer zijn dan een lichtgordel daar fotonen de kwantum mechanische deeltjes variant is van het golfverschijnsel dat wij dagelijks ervaren als licht. De eerste mens die ‘verlicht’ is geworden van licht moet nog geboren worden.

Zo er al energetische veranderingen zijn in ons zonnestelsel zullen die waarschijnlijk niet elektromagnetisch van aard zijn maar bestaan ze uit de niet meetbare scalaire en/of torsiegolven.
Wel is het zo dat ons zonnestelsel op het moment energetische veranderingen ondergaat die het gevolg zijn van het feit dat het zonnestelsel een interstellaire ruimte binnengaat met meer geladen deeltjes of ruimtestof. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de verhoogde zonneactiviteit die op haar beurt ‘globale opwarming’ veroorzaakt. Globale opwarming is niet uniek voor de aarde, maar komt bijvoorbeeld ook voor op Mars. Dr. Alexey Dmtriev publiceerde over deze veranderingen in ons zonneselsel in 1997 al een uitvoerig rapport.

Meer hier over is te lezen in mijn boek ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’ H10 in de sectie ‘Veranderingen in het zonnestelsel’.

Onlangs is ook een boek verschenen van Lawrence Joseph met de titel ‘ Apocalyse 2012’. De titels is niet erg optimistisch en ook van de ondertiteling “Optimist Investigates the End of Civilization” worden we ook niet echt vrolijker. Joseph heeft de Russische wetenschapper Alexey Dmtriev persoonlijk bezocht in Rusland om deze te interviewen over de veranderingen in ons zonnestelsel. Ons zonnestelsel wordt omgeven door een grote bel die de heliosfeer genoemd wordt. Het is een druppelvormige bel die ons zonnestelsel beschermt tegen kosmische straling (gamma straling). In de afgelopen twintig jaar is de grote van de heliosfeer vertienvoudigd omdat ons zonnestelsel een ‘interstellaire energie wolk’ is binnengegaan. De heliosfeer pikt hierdoor meer plasma op en de boeggolf van de heliosfeer bestaat uit dit plasma. Het is dit plasma in de boeggolf van de heliosfeer die er voor zorgt dat er allerlei magnetische verstoringen optreden in het zonnestelsel. Volgens Dmtriev is ook de zon actiever geworden door deze plasma boeggolf.Heliosfeer (NASA)

Het is dit verschijnsel dat ten grondslag ligt aan de energetische veranderingen in ons zonnestelsel en waarschijnlijk de echte reden is voor de globale opwarming. Dit heeft dus niets met Galactische Uitlijning en/of 2012 an sich te maken. Wel is het opmerkelijk dat dit verschijnsel zich voordoet in onze tijd mogelijk is dit voorzien door de inheemse als de Maya, Hopi’s en velen andere indianenstammen. Ook de Amerikaanse ziener Edgar Cayce schreef in de jaren dertig al over de ‘Earth Changes'.

Ook Joseph geeft blijk van het feit dat hij Galactische Uitlijning niet begrepen heeft daar hij dit fenomeen in zijn boek omschrijft als een verduistering van het centrum van de melkweg door ons zonnestelsel. Vreemd genoeg is het zonnestelsel volgens Joseph zelf de oorzaak van deze verduistering. Aangezien de aarde en de zon zelf onderdeel zijn van het zonnestelsel is zijn opmerking dat het zonnestelsel oorzaak en gevolg kan zijn van deze verduistering volkomen onzin.

Maar gelukkig legt Joseph geen verband tussen Galactische Uitlijning en de energetische veranderingen zoals Langendijk ons die voorspiegelt.

 

Conclusies

Dit artikel is geschreven met als doel balans te brengen in de velen onzinnige verhalen die geschreven worden over 2012. Veel ‘onderzoekers’ baseren hun eigen onderzoek op dat van de grotere namen in het 2012 speelveld om dit vervolgens aan te vullen met hun eigen bevindingen, interpretaties, fantasieën en/of wishful thinking. Het gevolg is een vertroebeling van de feiten van het serieuzere onderzoek naar 2012. Laat de argeloze zoekende naar de antwoorden op de velen vragen die het mystieke jaartal 2012 nu eenmaal oproept gewaarschuwd zijn na het lezen van dit artikel.

Een kritische onderzoekende houding is belangrijk, laat u niet zomaar alles aanpraten, zeker niet wanneer er heil en verdoemenis gepredikt wordt.
 
Zoekt u eerlijke informatie dan kan ik u het boek ‘BEYOND 2012: Catastrophe or Ecstasy, A Complete Guide to End-of-Time Predictions’ van Geoff Stray aanbevelen. Met grote nuchterheid maar ook met een grote openheid en kennis van zaken heeft Geoff Stray zo’n beetje alles wat geschreven is over 2012 onderzocht en zijn bevindingen bespreekt hij in dit boek. Daarnaast is Geoff Stray webmaster van de Dire Gnosis website waarop velen nieuwtjes en recensies terug te vinden zijn van boeken die over dit onderwerp verschijnen.  

 

 

Aanbevolen literatuur

Galactic Alignment
John Major Jenkins

.Galactic Alignment<br>John Major Jenkins
Galactic Alignment
John Major Jenkins

De galactische uitlijning is een zeldzame astronomische gebeurtenis die iedere 12.960 jaar de winter zonnewende zon uitlijnt met het centrum van de Melkweg. Voortbouwend op zijn ontdekkingen van zijn boek Maya Cosmogenesis 2012, toont Jenkins aan dat de einddatum 2012 niet het einde ter tijd betekent, maar het begin van een nieuw stadium in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Hij haalt een opvallende gemeenschappelijke rode draad boven water, die niet alleen de antieke kosmologische inzichten van de Maya verbindt met die van de Egyptenaren en de Vedische filosofie, maar ook met die van de verschillende metafysische tradities van de mensheid, variërend van de Keltische heilige topografie, de Middeleeuwse alchemie tot en met de Kabbala en de Islamitische astrologie. Zijn werk schotelt ons een revolutionaire synthese van verloren wijsheid voor, die eens gewoon was voor de antieke kosmologie, en die ons helpt de betekenis te begrijpen van deze transformerende kosmische mijlpaal.

Beyond 2012
Catastrophe or Ecstasy

Geoff Stray

Beyond 2012 
Catastrophe or Ecstasy.
Beyond 2012
Geoff Stray

Volgens oude kalenders, zal de wereld zoals we die nu kennen eindigen in het jaar 2012. Wat zijn deze profetieën en hoe betrouwbaar zijn ze? Hoeveel culturen delen deze voorspellingen? Wat voor moderne wetenschap is er om ze te ondersteunen? Wat moeten we eigenlijk verwachten in het jaar 2012? De antwoorden op deze vragen kunnen gevonden worden in dit boek, de meest begrijpelijke beschikbare gids voor het 2012 fenomeen.

 

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl