Wat vertelt de Tarot ons over 2012?

 

..
Tarot kaarten X en XX

 

Introductie

De Tarot is van oorsprong een verzameling troefkaarten van het kaartspel, maar deze troefkaarten ontwikkelden zich tot een voorspellende kaartleg methode die te vergelijken valt met de I Ching. De oorsprong van de Tarot is onbekend maar algemeen wordt aangenomen dat het eerste spel kaarten ontstaan is in het noorden van Italië in de 15e eeuw. Tweeëntwintig troefkaarten werden toegevoegd aan de originele uit vier kleuren bestaande stok. Vandaag de dag worden Tarot kaarten hoofdzakelijk gebruikt voor waarzeggerij; dit gebruik is pas begonnen nadat de fransman Antoine Court de Gébelin in 1791 een boek schreef over de Tarot en als eerste een kaartleg methode introduceerde ook wel een kaartlezing genoemd. Gébelin beweerde in zijn boek dat de wortels van de Tarot in Egypte gezocht moeten worden en dat de Tarot de wijsheid en mysteriën van Thoth en Isis bewaart. De 22 troefkaarten zijn onderdeel van de Grote Arcana van de Tarot en worden met de hoofdzaken van het leven geassocieerd. De informatie van deze kaarten is gecodeerd in termen van de astrologie en numerologie.

De Kleine Arcana bestaat uit kaarten die in hoofdzaak verband houden met de alledaagse zaken. Arcana betekent geheimen en de Grote Arcana is dus gerelateerd aan de grotere geheimen van het leven en zoals we zullen aantonen is het grootste geheim van de Tarot dat het het geheim van de Grote Galactische Conjunctie codeert die zich zou voordoen aan het Einde der Tijden op wat het Christendom de Dag des Oordeels noemt.

De Grote Galactische Conjunctie is het samenvallen van het zodiak kruis of Aard Kruis (equinox en solstitium as) met het vaste kruis dat het Galactische Kruis genoemd wordt. Het Galactische Kruis vormt de intersectie tussen de ecliptica en de Melkweg en de as hier loodrecht op. Wanneer dit kruis geprojecteerd wordt op de zodiak waarbij het Galactische Kruis op het Aard Kruis gelegd wordt dan ontstaat een achtpuntig kruis. Het Aard Kruis draait rond in een cyclus van 26.000 jaar die de precessie cyclus genoemd wordt, het Galactische Kruis staat vast. Slechts vier maal tijdens deze precessie cyclus vallen de twee kruisen samen en deze momenten worden de Grote Galactische Conjuncties genoemd. (Sergey Smelyakov, Wicherink) en komen overeen met de vier Galactische Uitlijningen (John Marjor Jenkins) wanneer de zon uitlijnt met de Melkweg op equinoxen en solstitia. In de huidige tijd waarin we leven doet zich weer een Grote Galactische Conjunctie voor na grofweg 6500 jaar tussen de jaren 1978-2017. Deze gebeurtenis valt samen met het eindigen van de Maya kalender op de winterzonnewende dag in 2012. In dit artikel zullen we laten zien hoe deze kennis van de Grote Galactische Conjunctie gecodeerd is in de Tarot.

.

Grote Galactische Conjunctie vindt plaats wanneer de twee kruisen samenvallen.
Dit gebeurt na 6500 jaar opnieuw in de periode 1978-2017.

Vrijmetselarij achtergronden

Of de Tarot al dan niet uit Egypte afkomstig is kunnen we niet vaststellen maar het feit is dat de Tarot gehuld is in mystiek en magie en zeker verbanden kent met de vrijmetselarij. Dit zou kunnen verklaren waarom Egyptische occulte kennis van de Grote Galactische Conjunctie terecht is gekomen in de Grote Arcana van de Tarot. Het was de Franse occultist Jean-Baptiste Alliette (bijgenaamd Etteilla) die de eerste esoterische stok ontwierp en hier astrologische attributen en Egyptische motieven aan toevoegde. Aleister Crowley, de uit de 19e eeuw afkomstige occultist ontwierp de Thoth stok en van zijn kaarten wordt gezegd dat deze hoogst esoterische concepten bevat die bekend waren in intieme kringen van de geheime genootschappen. De esoterische attributen van de kaarten zijn verder ontwikkeld door Eliphas Lévi die Etteilla’s stok aanpaste en een Tarot systeem ontwierp wat gebaseerd was op de Kabbala en de Alchemie.

Rond 1910 werd de Tarot in toenemende mate populair door de publicatie van de Rider-Waite-Smith Tarot, een systeem dat nog steeds gebruikt wordt in de Engelstalige landen. Symbolische afbeeldingen werden nu gerelateerd aan de nummers van de kaarten en we zullen aantonen hoe zowel de nummers van de kaarten als de afbeeldingen op de kaarten een belangrijke rol spelen in het ontcijferen van de esoterische kennis achter deze kaarten.

Het is het Rider-Wait-Smith Tarot systeem dat we zullen onderzoeken omdat het kennis bevat van de Grote Galactische Conjuncties. We zijn niet verbaasd deze kennis terug te vinden in deze stok omdat Arthur Edward Waite één van de ontwerpers van de stok een vrijmetselaar was en lid was van de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad. De oprichters van deze magische orde in de late 19e begin 20e eeuw waren Rozenkruisers. Ik geloof dat de Rozenkruisers net als de Tempeliers ingewijd waren in de geheimen van Salomo’s tempel en haar associatie met de Grote Galactische Conjuncties. Het Rozenkruis is een achtpuntig kruis, een symbool van de Grote Galactische Conjunctie.

Rosy Cross of the Golden Dawn

Rozenkruis van de Rozenkruisers, twee vierpuntige kruisen (INRI cross) en gekleurde kruis van Golgotha over elkaar heen gelegd. In het midden vinden we nogmaals een achtpuntig kruis.

Het belang van zowel de vier als achtpuntige kruisen in de Tarot wordt nog eens onderstreept door het feit dat de meest populaire Tarot kaartlegging het ‘Keltische Kruis’ is waarbij een vierpuntig kruis gevormd wordt door de kaarten in kruisformatie neer te leggen voor de kaartlezing. Ook de Ankh legging (heeft ook associaties met de Grote Galactische Conjunctie, zon op de Melkweg) komt voor. De Egyptische heilige symbolen de Ankh, Djed pilaar en het achtpuntige kruis kunnen allen geassocieerd worden met de Grote Galactische Conjuncties, waarbij de Ankh de zon op de ecliptica-Melkweg kruising voorstelt, de Djed pillaar de Melkweg en het achtpuntige kruis natuurlijk het hoofdsymbool is van deze conjunctie.

.

Ankh, Djed pilaar en achtpuntig kruis komen samen voor op een amulet.
Rijksmuseum van Oudheden,
Leiden

Ik geloof dat de Tarot het grootte geheim van de cycli van spirituele ontwikkeling van de mens codeert die samenvallen en gesynchroniseerd zijn met de vier Grote Galactische Conjuncties. Deze Grote Galactische Conjuncties definiëren de vier wereldtijdperken van het Platonische Jaar en bepalen de start van deze tijdperken. In het huidige wereldtijdperk is de mens afgedaald in materialisme en heeft hij zijn spirituele connectie met zijn goddelijke bron verloren die hij ooit had in het Gouden Wereldtijdperk. Het bijbelse verhaal van de val uit het paradijs is gerelateerd aan het verval van spiritueel bewustzijn dat gelijk staat aan de overgang van het Gouden Wereldtijdperk naar het IJzeren Wereldtijdperk in het Hindu filosofische systeem. Volgens de Hindu’s heeft de evolutie van het menselijke bewustzijn de transitie doorgemaakt van de Satya Yuga (Gouden Tijdperk) naar de Tetra Yuga (Zilveren tijdperk) en van daaruit naar de Dvapara Yuga (Bronzen tijdperk) en de Kali Yuga (IJzeren tijdperk) waar we ons nu bevinden.

 

De Tarot kaarten

In de Kali Yuga heeft de mens zijn spirituele connectie verloren en kent hij slechts zijn beperkte perceptie van zijn fysieke realiteit die hij als zijn enige realiteit beschouwd.

De eerste kaart van de Tarot is kaart nummer 0 en deze wordt de Dwaas genoemd. De Dwaas representeert de huidige mentale toestand van de mens in de Kali Yuga in een patriarchaal gedomineerde wereld waarin de mannelijke energieën en linker brein mentaliteit zoekt naar controle en overheersing over de materialistische rijkdommen. Hij kijkt naar boven naar de hemel, totaal onwetend over het feit dat hij op de afgrond afloopt. Het toont overduidelijk de huidige toestand in de wereld waar we perfect in staat zijn om onszelf te vernietigen.

Merk allereerst op dat de Dwaas in de Raider Waite stok een gewaad draagt dat voorzien is van achtpuntige kruisen (hoewel dit niet duidelijk zichtbaar is). In de laatste kaart, kaart nummer XXI (21) van de Grote Arcana zien we vrouw naakt afgebeeld. Zij stelt het spirituele ontwaken van de mens en terugkeer naar de vrouwelijke wijsheid voor die zijn aanvang zal nemen tijdens de Grote Galactisch Conjunctie wanneer zoals verwacht het verval van de mensheid een omezwaai gaat maken om terug te gaan naar het Gouden Wereldtijdperk. Later meer over deze kaart.

.

Kaart 0, de Dwaas, Raider Waite stok

De belangrijkste kaart van de Raider Waite stok is kaart nummer X (tien). Niet alleen is dit de centrale kaart in de Grote Arcana, het Romeinse nummer X van deze kaart stelt een vierpuntig kruis voor. Het vierpuntige kruis van het getal X stelt de Grote Galactische Conjunctie voor waarbij het achtpuntige kruis van het Galactische Kruis en het Aard Kruis wederom uitlijnen.

.

Kaart X, Het Rad van Fortuin, Raider Waite stok

Merk op dat de centrale schijf die het Rad van Fortuin genoemd wordt bestaat uit twee verschillende vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn. Het kruis met de letters TORA is hoogst waarschijnlijk het Galactische Kruis. De letters TORA staan voor het Oude Testament of de Joodse Thora waar het Galactische Kruis vernoemd wordt d.m.v. de vier cherubijnen in bijvoorbeeld Ezechiël 1:10 en Openbaring 4:7.

Ezechiël 1:10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

Openbaring 4:7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.

De vier Cherubijnen worden afgebeeld op de hoeken van de kaart. In de linkerbovenhoek komt de cherubijn met het gezicht van een man overeen met Waterman. In rechterbovenhoek komt de arend overeen met Schorpioen. In de linker onderhoek komt de stier overheen met het sterrenbeeld Stier en de leeuw in de rechter onderhoek komt overeen met het sterrenbeeld Leeuw.

De slang en de draak rond het Rad van Fortuin komen overeen met de ecliptica; merk op hoe de draak het wiel aanzet tot draaien. De vier cherubijnen lezen de bijbel waarin beschreven staat dat ze voorzien waren van vleugels zoals in Openbaring 4:8

Openbaring 4:8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

De Cherubijnen zijn geplaatst in wolken, deze stellen de pluizige witte wolken in de nachtelijke hemel voor, de Melkweg, omdat deze vier dierenriemtekens overeenkomen met de constellaties die heliakisch rijzen voor de echte constellaties die het Galactische Kruis vormen te weten 5° Tweelingen, 5° Vissen, 5° Boogschutter and 5° Maagd in de siderische zodiak. Deze dierenriemtekens dienen dus geassocieerd te worden met de kruisingen van de ecliptica en de Melkweg.

De omgekeerde kruissymboliek van het achtpuntige of dubbele XX kruis en het vierpuntige kruis is gebruikt in kaart nummer XX (twintig). Kaart X en XX beiden drukken dus de Grote Galactische Conjunctie uit d.m.v. de numerologie van de kaarten in relatie met de afbeeldingen op deze kaarten, de X en XX zijn hierbij verwijzingen naar het vier en achtpuntige kruis. Kaart XX draagt de label ‘Dag des Oordeels’.

.

Kaart XX, Dag des Oordeels, Raider Waite deck

Kaart nummer XX is de kaart van de twee vierpuntige kruisen (XX) en toont de mensheid aan het Einde der Tijden wanneer de zeven engelen hun trompetten blazen nadat de zevende zegel geopend is zoals in Openbaring 8 vermeld staat. Merk op dat de trompet een vlag heeft met een enkelvoudig vierpuntig kruis. Aan het Einde der Tijden, de tijd van de huidige Grote Galactische Conjunctie zal het dubbele kruis XX (kaart nummer) weer één worden en overgaan in het enkelvoudige vierpuntige kruis van de vlag. Het kruis van de vlag is het Sint Joris kruis; het is het kruissymbool van de Tempeliers; dit kan natuurlijk geen toeval zijn. Het onthult de bron van deze esoterische kennis omdat de ontwerpers van de Raider Wait Tarot kaarten Rozenkruisers (vrijmetselaren) waren die gelieerd waren aan de Tempeliers. De bron van de kennis over de Grote Galactische Conjuncties die zich zou voordoen aan het Einde der Tijden kunnen we daarom ook terugvoeren tot de Tempeliers die deze geheimen uit de oudheid ontdekten tijdens hun kruistochten naar Jeruzalem alwaar ze de mysteriën uit de oudheid en de geheime kennis terugvonden in de tempel van Salomo.
 
De laatste kaart is kaart XXI (eenentwintig) en zoals we hierboven al vermeld hebben symboliseert deze kaart het ontwaken van de mensheid na de Grote Galactische Conjunctie. De kaart heeft nummer 21 gekregen omdat de Grote Galactische Conjunctie zich voordoet aan de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw (1978-2017). De vier Cherubijnen treffen we wederom aan in de hoeken van de kaart. De naakte vrouw op de kaart staat afgebeeld in een groene laurierkrans, de overwinning van de Dwaas uitbeeldend over zijn eigen onwetendheid. Hij heeft zijn volledige bewustzijn terug herwonnen en zijn goddelijke connectie herstelt. De laurierkrans stelt ook de ecliptica voor; in andere Tarot stokken werd de laurierkrans vervangen door de Ouroborous (een slang die in zijn eigen start bijt) die in de mythologieën uit de oudheid de ecliptica voorstelt. De rode omgeslagen of getordeerde sjaals stellen de twee tegenover elkaar liggende kruisingen van de ecliptica en Melkweg voor. Dit zijn de plaatsen waar de zon verblijft tijdens equinoxen en solstitia tijdens een Grote Galactische Conjunctie.

.

Kaart XXI, de Wereld, Raider Waite stok

Kaart nummer II is ook interessant en kan ook in verband gebracht worden met een Grote Galactische Conjunctie. De kaart toont Isis in de tempel van Salomo waarbij ze de zonnedisk tussen de stier hoorns draagt. De stier hoorns en de zonneschijf van Isis kunnen geassocieerd worden met de kruising van de ecliptica en de Melkweg bij het Tweelingen-Stier knooppunt. Isis die de zonneschijf tussen de stier hoorns draag representeert de zon op de ecliptica-Melkweg kruising vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. De zon verblijft hier tussen de ‘hoorns van Stier’ en dit is dan ook de plaats waar de zon staat tijdens de Grote Galactische Conjunctie op de zomerzonnewende in het tijdvlak 2012.

.

Isis met de hoorns van de stier en de zonnedisk representeert de zon op de kruising van de ecliptica en de Melkweg tijdens de zomerzonnewende in het tijdvlak rond 2012.

Het nummer II van de kaart staat hoogst waarschijnlijk voor de constellatie van de twee tweelingen het sterrenbeeld Tweeling. De exacte plaats waar de ecliptica en de Melkweg elkaar kruisen op het Tweelingen-Stier knooppunt is in Tweelingen! Merk op dat Isis een vierpuntig kruis draagt op haar borst (niet het Golgotha kruis!), een teken van zowel het kruispunt van de ecliptica en de Melkweg alsook de Grote Galactische Conjunctie. Op haar schoot heeft ze een perkament met het opschrift TORA waarmee de relatie met het Oude Testament of de Joodse Torah gelegd wordt.

.

Kaart II, de Hoge Priesteres, Raider Waite deck

Isis zit tussen de twee pilaren van de tempel van Salomo. De pilaren worden beschreven in Koningen 7:21-22. De rechter pilaar heet Jachin, de linker pilaar Boaz.

Koningen 7:21 Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels; en den rechter pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en den linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz. 22 And En op het hoofd der pilaren was het leliewerk; alzo werd het werk der pilaren volmaakt.

De pilaren stellen de Melkweg voor. De witte en zwarte kleuren van de pilaren stellen tegenstellingen voor, de twee tegenover elkaar gelegen plaatsen op de Melkweg waar de ecliptica en Melkweg elkaar kruisen. De donkere pilaar kan geassocieerd worden met de Donkere Kloof (vandaar de donkere kleur) vlakbij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. De granaatappels die voorkomen in een ‘net’ achter Isis worden genoemd in Koningen 7:18

Koningen 7:18 De kapitelen nu waren op de twee pilaren, ja, daarboven tegenover den buik, dewelke was nevens het net; en tweehonderd granaatappelen waren in rijen rondom, ook over het andere kapiteel.

Merk op dat er 7 granaatappels voorkomen in het net of gordijn achter Isis. Ze zouden kunnen staan voor de zeven sterren van de Pleiaden vlakbij de ecliptica Melkweg kruising op het Tweelingen-Stier kruispunt dat we geassocieerd hebben met Isis-Hathor, hier gezeten voor het net.

Terwijl kaart II de kruising van de ecliptica en de Melkweg bij het Tweelingen-Stier knooppunt voorstelt, stelt kaart XVIII (achttien) de kruising van de ecliptica en de Melkweg voor bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. Beiden kaarten II en XVIII stellen de twee kruisingen voor van de ecliptica en de Melkweg en het is waarschijnlijk geen toeval dat de som van kaart II (2) en XVIII (18) opgeteld gelijk is aan XX (20). Het dubbele kruis van kaart 20 (Dag des Oordeels) representeert de twee kruisingen van de ecliptica en Melkweg als ook de dubbele vierpuntige kruisen van de Grote Galactische Conjunctie.

.

Kaart XVIII, de Maan

Kaart XVIII is getiteld ‘De Maan’ en toont de maan binnen in de zon. Deze kaart verwijst naar een zonsverduistering of eclips waarbij de maan voor de zon schuift. Het gaat hier echter niet zozeer om de conjunctie van de maan en de zon. De zonsverduistering is slechts een metafoor voor een veel belangrijkere conjunctie, de conjunctie van de zon en de Melkweg. Merk op dat er twee pilaren afgebeeld staan in de kaart. Net zoals de pilaren in kaart II staan ze voor de Melkweg. In de mythologieën uit de Oudheid werden, bergen, rivieren, wolken en pilaren gebruikt als metafoor voor de Melkweg.

Merk op dat er zich een krab of schorpioen bevindt op de oever van de rivier. De rivier stelt de grote rivier aan de hemel voor, de Melkweg, terwijl de schorpioen de constellatie Schorpioen voorstelt. De weg die naar de bergen leidt in de verte is de ecliptica die naar de Melkweg loopt (de bergen). De ecliptica is het pad of de ‘weg’ van de zon langs de hemel en de zon staat recht boven deze weg. De weg leidt ook naar de rivier en ‘kruist’ de rivier op de plaats waar de schorpioen zich bevindt; hiermee wordt de ecliptica (weg) en Melkweg (rivier) kruising bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt (de schorpioen) aangeduid.

De twee ‘huilende dieren naar de maan’ stellen de constellaties Lupus (constellatie van de wolf) en Vulpecula (constellatie van de vos) voor. Beide constellaties bevinden zich langs de Melkweg op tegenovergestelde plaatsen van de ecliptica. Dit verklaart waarom de huilende wolf en vos op tegenovergestelde plaatsen langs de weg (ecliptica) en aan de oever van de rivier (Melkweg) geplaatst zijn in kaart XVIII.

.

Constellaties Lupus (wolf) en Vulpecula (vos) op tegenover gestelde plaatsen bij de
ecliptica langs de Melkweg bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt.

De wolf en de vos staren beiden naar de zon die zich tussen hen in bevindt boven de weg (ecliptica) op het kruispunt van de weg en de rivier. Het lijkt erop of er sneeuwvlokken vallen uit de lucht op de blauw-witte toppen van de bergen op de achtergrond. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat we hier met de winterzonnewende zon te maken hebben. Deze kaart stelt in ieder geval de zon op de ecliptica Melkweg kruising voor bij het Boogschutter Schorpioen knooppunt. Indien de zon bedoelt is de winterzonnewende zon voor te stellen, wat niet geheel duidelijk is, dan zou deze kaart zelfs de winterzonnewende Galactische Uitlijning in het tijdvlak rond 2012 voor kunnen stellen.

Hoewel sommige andere kaarten ook elementen bevatten die we zouden kunnen interpreteren in termen van de Grote Galactische Conjuncties die de Grote Arcana codeert, zijn de kaarten 0, II, X, XVIII, XX en XXI de belangrijkste kaarten wanneer het gaat om het coderen van de esoterische kennis over de Grote Galactische Conjunctie. We willen echter nog een laatste kaart onder de aandacht brengen die opmerkelijke geheime kennis weergeeft over het Einde der Tijden en de wederkomst van Christus. Kaart XII (12) is de kaart van de Hangende Man.

.

Kaart XII, De Hangende Man, Raider Waite stok

De eerste associatie met nummer 12 dat te binnen schiet, gegeven het feit dat de Grote Arcana astrologische informatie bevat, is natuurlijk het aantal tekens van de dierenriem. Ik geloof dat kaart XII de Heilige Boom uitbeeld, de kruising van de ecliptica en Melkweg. De ondersteboven hangende man heeft een aureool rond zijn hoofd wat impliceert dat we met een heilige te maken hebben. Het licht rond het hoofd van de man lijkt op de stralen van de zon en het hoofd van de man zou dus ook wel eens de zon kunnen voorstellen. Deze zon is op de Heilige Boom geplaatst, m.a.w. het is de zon op de ecliptica Melkweg kruising. De vreemde houding van de gekruiste benen suggereren tevens een kruis, omdat beide benen haaks op elkaar staan. De symboliek van deze kaart lijkt de zon op de Heilige Boom of het Galactische Kruis uit te drukken.

Een interessante versie van de Tarotkaarten zien we terug in de Thoth stok die ontworpen is door Aleister Crowley. Crowley geeft veel aanwijzingen weg over de betekenis van de Hangende Man in de Tarot.

.

Kaart XII Hangende Man, Thoth stok

Merk op dat in Aleister Crowley’s versie van de Hangende Man, de man in kwestie niet alleen hangt maar tevens gekruisigd is! Dit is een duidelijke verwijzing naar Jezus Christus die gekruisigd werd aan het kruis. Het Ankh symbool bovenaan is natuurlijk een verwijzing naar de zon op de Melkweg en de slang onderaan in de kaart is een verwijzing naar de ecliptica. Wat ik denk dat Crowley hier codeert is de Grote Galactische Conjunctie wanneer de Egyptische zoon van God Horus sterft aan het kruis (pressesie cyclus afsluitend) om vervolgens op de winterzonnewende in het 2012 tijdvlak wedergeboren te worden of te verijzen van het kruis wanneer de nieuwe precessie cyclus begint tijdens de huidige Grote Galactische Conjunctie in het tijdvlak-2012.

Aleister Crowley openbaart hier dat het Christelijke geloof in de wederkomst van de historische figuur Jezus Christus aan het Einde der Tijden gelijk staat aan de dood en wedergeboorte van de zon tijdens de Grote Galactische Conjunctie. Het leven van Christus loopt nauw samen met het leven van de Egyptische mythologische figuur Horus en kent velen overenkomsten. Horus is ook geboren uit een maagdelijke moeder Isis genaamd. Hij werd geboren op de 25e december, vier dagen na de winterzonnewende wanneer de zon wedergeboren wordt in de jaarlijkse cyclus en opnieuw begint te rijzen aan de hemel.

Ik geloof dat wat Crowley tot uitdrukking probeert te brengen met deze kaart is dat de wederkomst van Christus aan het Einde der Tijden en de huidige Grote Galactische Conjunctie in feiten dezelfde gebeurtenissen zijn.

 

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarot_reading

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn
 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Empress_(Tarot_card)

http://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck

http://en.wikipedia.org/wiki/Jachin_and_Boaz

http://freemasonry.bcy.ca/aqc/pillars.html

www.astrotheos.com

www.alignment2012.com

www.soulsofdistortion.nl

Reclame door Souls of Distortion

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2007

Home: www.soulsofdistortion.nl