Vrije energie technologie overzicht
Peter A. Lindemann

 

Origineel

Vertaald in het Nederlands door Radio Pim Fortuyn, 1 Maart, 2001

Gepubliceerd op het forum van Pim-Fortuyn.nl

 

Aanbevolen boek:

Nulpunts Revolutie
Benjamin Adamah

.Nulpunt-revolutie<br>Adamah, B.
Nulpunt-revolutie
Adamah, B.

 

TECHNOLOGIE OVERZICHT

In de jaren 1880's, voorspelden de handelsdagboeken in de elektrowetenschappen "vrije elektriciteit" in de nabije toekomst. De ongelooflijke ontdekkingen over de aard van elektriciteit werden gemeengoed. Nikola Tesla toonde "draadloze verlichting aan" en andere fenomenen, geassocieerd met hoge frequentiestromen. Er was een opwinding over de toekomst als nooit voorheen. Binnen 20 jaar, zouden er auto's zijn, vliegtuigen, films, geregistreerde muziek, telefoons, radio, en praktische foto- en filmcamera's. De Victoriaanse Tijd gaf aan iets totaal nieuws uiting. Voor het eerst in geschiedenis, werd de gemeenschap aangemoedigd om een utopia-toekomst te voorzien, gevuld met overvloedig modern vervoer en informatie, evenals banen, huisvesting en voedsel voor iedereen. De ziekten worden bedwongen, en zo armoede.

Het leven werd beter, en dit keer, ging iedereen een "stuk van de koek krijgen." Zo, wat gebeurde? Temidden van deze technologische explosie, waar bleven de energiedoorbraken? Was iedere opwinding over "vrije elektriciteit", welke vlak vóór het begin van de laatste eeuw gebeurde, al enkel wensgedachte die de "echte wetenschap" uiteindelijk weerlegde?

Huidige Staat van Technologie

Eigenlijk, het antwoord op die vraag is NEE.

In feite, is het tegengestelde waar. Spectaculaire technologieën werden op energiegebied ontwikkeld, tesamen met andere doorbraken. Sinds die tijd, zijn veelvoudige methodes om enorme hoeveelheden energie aan uiterst lage kosten op te wekken ontwikkeld. Geen van deze technologieën heeft het op de "open" markt van de consument als artikel van handel gemaakt, nochtans. Precies waarom dit waar is zal binnenkort worden besproken. Maar eerst, zou ik aan u een korte lijst van technologieën "op vrije-energie" gebied willen beschrijven, waar ik me momenteel bewust van ben, en die zijn bewezen boven alle redelijke twijfel. De gemeenschappelijke eigenschap die elk van deze ontdekkingen bindt, is dat zij een kleine hoeveelheid van één vorm van energie gebruiken om een grote hoeveelheid van een verschillend soort energie te controleren of vrij te geven. Veel van hen onttrekken op één of andere manier het onderliggende"ether-gebied"; een energiebron die gemakshalve door "moderne" wetenschap wordt genegeerd.

 1. StralingsEnergie.

  De Overdrijvende Zender van Tesla van Nikola, T. Het Apparaat van de Stralingsenergie van Henry Moray's, Ema van Edwin Gray's Motor, en de Machine van Testatika van Paul Baumann's, allen in werking gesteld op Stralingsenergie. Deze natuurlijke energievorm kan direct uit het milieu worden verzameld,(foutief genoemd "statische" elektriciteit) of uit gewone elektriciteit door deze methode worden gehaald, genoemd "opdeling".De "Stralingsenergie" kan het zelfde uitvoeren als gewone elektriciteit, bij minder dan 1% van de kosten. Het gedraagt zich niet exact hetzelfde als elektriciteit, wat heeft bijgedragen tot het niet begrijpen door de wetenschappelijke wereld van deze energievorm. De Gemeenschap Methernitha in Zwitserland heeft momenteel 5 of 6 werkende modellen van brandstofloze, zichzelf-in werking stellende apparaten die deze energie onttrekken.

 2. Permanente Magneten.

  Dr.. Robert Adams (NZ) heeft verbazende ontwerpen van elektrische motoren ontwikkeld, generators en verwarmers die op permanente magneten lopen. Één dergelijk apparaat trekt 100 watts elektriciteit van de bron, produceert 100 watts om de bron aanvulling, en veroorzaakt meer dan 140 BTU'S hitte in twee minuten! Dr.. Tom Bearden (de V.S.) heeft twee werkende modellen van een door een permanente magneet aangedreven elektrotransformator. Het gebruikt een 6-watts elektro-input om de weg van een magnetischveld te controleren dat uit een permanente magneet naar voren komt. Door het magnetische veld te "channelen", eerst aan één outputrol en toen een tweede outputrol, en door dit herhaaldelijk en snel op een manier van de "Pingpong" te doen, kan het apparaat een 96-watts elektro output zonder bewegende delen veroorzaken. Bearden noemt zijn apparaat een Motionless Elektromagnetische Generator, of MEG. Jean-louis Naudin heeft het apparaat van Bearden in Frankrijk gedupliceerd. De principes voor dit type van apparaat werden eerst onthuld door Frank Richardson (de V.S.) in 1978. Troy Riet (de V.S.) heeft werkende modellen van een speciale gemagnetiseerde ventilator die omhoog verwarmt terwijl hij draait. Het kost precies de zelfde hoeveelheid energie om de ventilator te laten draaien wanneer hij hitte produceert of niet. Bovenop deze ontwikkelingen, vele uitvinders hebben werkende mechanismen ontdekt die motortorsie door middel van enkel permanente magneten veroorzaken.

 3. Mechanische Verwarmers.

  Er zijn twee klassen van machines die een kleine hoeveelheid mechanische energie in een grote hoeveelheid hitte omzetten. De beste van deze zuiver mechanische ontwerpen is de roterende cilindersystemen die door Frenette (de V.S.) werden ontworpen en Perkins (de V.S.). In deze machines, één cilinder wordt geroteerd binnen een andere cilinder met ongeveer een achtste van een duim ruimte tussen hen. De ruimte tussen de cilinders wordt gevuld met een vloeistof zoals water of olie, en het is deze "werkende vloeistof" die opwarmt als de cilinder roteert. Een andere methode gebruikt magneten opgezet op een wiel om grote wervelstromen in een plaat van aluminium te veroorzaken, een snelle opwarming van het aluminium tot gevolg hebbend. Deze magnetische verwarmers zijn aangetoond door Muller (Canada), Adams (NZ) en Riet (de V.S.). Elk van deze systemen kan tien keer meer hitte veroorzaken dan de standaardmethodes die hetzelfde energieverbruik hebben.

 4. Super-Efficiente Electrolyse.

  Water kan in Waterstof en Zuurstof worden gesplitst door middel van elektriciteit. De standaard chemieboeken beweren dat dit proces meer energie vereist dan kan worden teruggekregen wanneer de gassen opnieuw worden gecombineerd. Dit is slechts waar in het meest ongunstige scenario. Wanneer het water met zijn eigen moleculaire resonantiefrequentie wordt geraakt, door middel van een systeem dat door Stan Meyers (de V.S.) werdt ontwikkeld en opnieuw onlangs door Xogen Power, Inc., valt het uiteen in Waterstof en Zuurstof met zeer weinig elektro-input. Ook het gebruiken van verschillende elektrolyten (additieven die het water beter elektriciteit laten geleiden) verandert de efficiency dramatisch van het proces. Het is ook bekend dat bepaalde geometrische structuren en oppervlaktetexturen beter werken dan anderen.

  De implicatie is dat onbeperkte hoeveelheden brandstof van Waterstof aan aandrijvingsmotoren (als in uw auto) voor de kosten van water kunnen worden gemaakt. Verbazend is het feit dat een speciale metaallegering door Freedman(de V.S.) in 1957 werd gepatenteerd die spontaan water in Waterstof en Zuurstof zonder buitenkant elektroinput en zonder het veroorzaken van enige chemische veranderingen in het metaal zelf breekt. Dit betekent dat deze speciale metaallegering Waterstof van water kostenloos kan vrij maken, voor altijd.

 5. Implosie/Vortex.

  Alle belangrijke industriële motoren gebruiken het vrijkomen van hitte om uitzetting en druk te veroorzaken om werk te verrichten, als in uw automotor. De natuur gebruikt het tegenovergestelde proces door te koelen om zuigingen door vacuüm te veroorzaken om werk te verrichten, als in tornado. Viktor Schauberger (Oostenrijk) was de eerste die werkende modellen van Implosiemotoren in de jaren '30 en de jaren '40 bouwde. Sinds die tijd, heeft Callum Coats uitgebreid over het werk van Schauberger in zijn boek "Levende Energieën" en later gepubliceerd, een aantal onderzoekers hebben werkende modellen van Implosie Turbine Motoren gebouwd. Dit zijn brandstofloze motoren die mechanisch werk verrichten met energie welke van een vacuüm wordt betrokken. Er zijn ook veel eenvoudigere ontwerpen die draaikolkbewegingen gebruiken om een combinatie van zwaartekracht en middelpuntvliedende kracht te onttrekken om een ononderbroken beweging in vloeistoffen te veroorzaken.

 6. Koude Fusie.

  In Maart 1989, kondigden twee Chemici van de Universiteit van Utah (de V.S.) aan dat zij atoomfusiereacties in een eenvoudig tafelbladapparaat hadden veroorzaakt. De claims werden "weerlegd" binnen 6 maanden en het publiek verloor belangstelling. Niettemin, Koude Fusie is zeer reeel. Niet alleen is de bovenmatige hitteproductie herhaaldelijk gedocumenteerd, maar ook is de lage-energie transmutatie van het atoomelement gecatalogiseerd, het gevolg van tientallen verschillende reacties! Deze technologie kan absoluut tot lage kosten voor energie en verbeteringen van andere belangrijke industriële processen leiden.

 7. Zonne Bijgestane Warmtepompen.

  De ijskast in uw keuken is de enige "vrije energiemachine" die u momenteel bezit. Het is een elektrisch in werking gestelde warmtepomp. Het gebruikt één hoeveelheid energie (elektriciteit) om drie hoeveelheden energie (hitte) te verplaatsen. Dit geeft het een "coëfficiënt van prestaties" (COP) van ongeveer 3. Uw ijskast gebruikt één hoeveelheid elektriciteit om drie hoeveelheden warmte van de binnenkant van de ijskast naar buiten de ijskast te verplaatsen. Dit is zijn typisch gebruik, maar het is de slechtst mogelijke manier om de technologie te gebruiken. Hier waarom. Een warmtepomp verplaatst warmte van een warmtebron naar een plaats die de warmte absorbeert. De "bron" van hitte zou duidelijk HEET moeten zijn en de "bestemming" voor hitte zou duidelijk voor dit proces KOUD moeten zijn om het beste te werken. In uw ijskast, is het precies het tegengestelde. De "bron" van hitte is binnen de kast, welke KOUD is, en de "bestemming" voor hitte is de kamertemperatuur-lucht van uw keuken, welke warmer is dan de bron.

  Dit is waarom COP voor uw keukenijskast laag blijft. Maar dit is niet waar voor alle warmtepompen. COP'S van 8 tot 10 worden gemakkelijk bereikt met zonne-bijgestane warmtepompen. Een dergelijk apparaat, een warmtepomp trekt hitte van een zonnecollector en dumpt de hitte in een groot ondergronds absorptievat, waarvan de temperatuur op 55° F blijft, en de mechanische energie wordt gehaald uit de overdracht. Dit proces is gelijkwaardig aan een stoommotor die mechanische energie tussen de boiler en de condensator haalt, met dit verschil dat deze motor een vloeistof gebruikt die bij een veel lagere temperatuur dan water "kookt".
  Één dergelijk systeem dat in de jaren '70 werd getest veroorzaakte 350 PK, gemeten op een Dynamometer, uit een speciaal ontworpen motor die slechts een 100 vierkante voet zonnecollector gebruikte.(Dit is NIET het systeem dat door Dennis Lee wordt gepromoot.) De hoeveelheid energie die het kostte om de compressor (input) in werking te stellen was minder dan 20 PK, zo leverde dit systeem meer dan 17 keer meer energie op dan benodigd om het draaiende te houden!

  Het kon een kleine buurt vanaf het dak van een zonnig tuinhuisje van energie voorzien, precies de zelfde technologie gebruikend die het voedsel in uw keuken koud houdt! Momenteel is er alleen een warmtepomp op industrieele schaal in werking net ten noorden van Kona, Hawaii, die electriciteit opwekt uit temperatuurverschillen in het oceaanwater.
Er zijn tientallen andere systemen die ik niet heb vermeld, veel van hen zijn net zo haalbaar en goed getest als degenen die ik net heb beschreven. Maar deze korte lijst volstaat om mijn punt te maken: de vrije technologie op energiegebied is hier, nu. Het biedt een schone wereld aan, energie in overvloed voor iedereen, overal waar het nodig is. Het is nu mogelijk om de productie van "broeikasgassen" tegen te houden en elk van de kerncentrales te sluiten. Wij kunnen nu onbeperkte hoeveelheden zeewater tegen een betaalbare prijs ontzilten, en adequaat zoet water brengen aan zelfs de verste habitat. De kosten van het vervoer en productiekosten voor bijna alles kunnen dramatisch dalen. Het voedsel kan zelfs in verwarmde serres in de winter worden gekweekt, overal. Elk van deze prachtige voordelen die het leven op deze planeet zo veel gemakkelijker en voor iedereen beter kunnen maken zijn uitgesteld voor decennia. Waarom? Wiens doeleinden worden gediend door dit uitstel?


De onzichtbare Vijand

Er zijn vier gigantische krachten die hebben samengewerkt om tot deze situatie te leiden. Om te zeggen dat er " samenzweringen" zijn en zijn geweest om deze technologie te onderdrukken leidt slechts tot een oppervlakkig inzicht in de wereld, en het plaatst de schuld voor dit volledig buiten ons. Onze bereidheid om in aanwezigheid van deze situatie onwetend en inactief te blijven is altijd geïnterpreteerd door twee van deze krachten als "impliciete toestemming." Zo, naast een "niet-eisend publiek", wat zijn de andere drie krachten die de beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied belemmeren?

In de standaard economische theorie, zijn er drie klassen van de Industrie.
Deze zijn Kapitaal, Goederen, en de Diensten. Binnen de eerste klasse, Kapitaal, zijn er ook drie subklassen.

Deze zijn:
 1. Natuurlijk Kapitaal.
  Dit heeft op grondstoffen (zoals een goudmijn) en energiebronnen betrekking (zoals een hydro-elektrische dam of een olieput).

 2. Munt.
  Dit heeft betrekking op de druk van "papiergeld" en het slaan van muntstukken.
  Deze functies zijn gewoonlijk de taak van de Overheid.

 3. Krediet.
  Dit heeft op het lenen van geld tegen rente en zijn uitbreiding van economische waarde door de rekeningen van de stortingslening.
  Net als dit, is gemakkelijk te zien, dat energie in de economie op dezelfde manier functioneert als goud, de druk van geld door de Overheid, of het uitgeven van krediet door een bank.

In de Verenigde Staten, en in de meeste andere landen rond de wereld, is er een "geldmonopolie".
Ik kan "zo veel geld" verdienen als ik wil, maar ik zal slechts betaald worden in de valuta van de Federale Reserve. Ik kan niets doen om in Goud-Certificaten te worden betaald, of in één of andere, andere vorm van "geld." Dit geldmonopolie is alleen in de handen van een klein aantal privé-voorraadbanken, en deze banken zijn bezit van de Rijkste Families in de wereld.

Hun streven is om 100% van alle kapitaal van de wereld uiteindelijk te controleren, en daardoor het leven van iedereen te controleren door de beschikbaarheid(of het niet beschikbaar zijn) van alle goederen en diensten. Een onafhankelijke bron van rijkdom (vrij energieapparaat) in de handen van werkelijk iedere persoon in de wereld, ruïneert hun plannen voor wereldoverheersing, permanent. Waarom dit zo is, is gemakkelijk in te zien.

Momenteel, kan de economie van een natie of worden vertraagd of worden versneld door rentevoeten te verhogen of te verlagen.
Maar als een onafhankelijke bron van kapitaal (energie) in de economie aanwezig was, en ieder bedrijf of persoon kon meer kapitaal verkrijgen zonder het van een bank te lenen, zou deze gecentraliseerde sturende actie betreffende rentevoeten eenvoudig niet het zelfde effect hebben.

De vrije technologie op energiegebied verandert de waarde van geld. De Rijkste Families en de Uitgevers van Krediet willen geen concurrentie. Het is zo simpel als wat. Zij willen hun huidige monopoliecontrole van de geldvoorraad handhaven. Voor hen, moet vrije technologie op energiegebied niet alleen onderdrukt worden, het moet PERMANENT worden VERBODEN!

Zodoende, zijn de Rijkste Families en hun Centrale instellingen van het Bankwezen de Eerste Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied weet uit te stellen.

Hun motivatie is het ingebeelde "goddelijke recht te beslissen", hebzucht, en hun onverzadigbare behoefte om alles behalve zichzelf te controleren. De wapens die zij hebben gebruikt om dit uitstel af te dwingen omvatten intimidatie, "deskundige" ontmaskering, het opkopen en het opschorten van technologie, moord en pogingen tot moord op de uitvinders, karaktermoord, brandstichting, en een grote verscheidenheid van financiële aansporingen en belemmeringen om mogelijke verdedigers te manipuleren. Zij hebben ook de algemene goedkeuring van een wetenschappelijke theorie bevorderd die verklaart dat vrije energie (Wetten van Thermodynamica) onmogelijk is.

De Tweede Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied weet uit te stellen zijn Nationale Overheden. Het probleem is hier niet zo zeer verwant aan de concurrentie in de druk van geld, maar in het behoud van Nationale Veiligheid. Het feit is, de buitenwereld is een jungle, en de mensen kunnen zeer wreed zijn, oneerlijk, en sneaky. Het is de taak van de Overheid "om in de gemeenschappelijke defensie te voorzien."

Voor dit doel, worden "politiebevoegdheden" afgevaardigd door de Uitvoerende Tak van Overheid om de "rechtsstaat" af te dwingen. De meesten van ons die in de rechtsstaat toestemmen doen dit omdat wij geloven dat dit de juiste weg is, voor ons eigen voordeel. Er zijn altijd een paar individuen, nochtans, die geloven dat hun eigen voordeel het best door gedrag wordt gediend dat niet altijd met de algemeen geaccepteerde sociale orde in overeenstemming is. Deze mensen verkiezen om buiten de "rechtsstaat te werken" en verkiezen wettelozen, misdadigers, saboteurs, verraders, revolutionairen, of terroristen te zijn.

De meeste Nationale Overheden hebben ontdekt, door schade en schande, dat het enige Buitenlandse Beleid dat werkelijk zoden aan de dijk zet, een beleid is genaamd "Oog om Oog."

Wat dit voor u en mij betekent is, dat de overheden elkaar op die manier behandelen zoals zij worden behandeld. Er is een voortdurend "ellebogenwerk" gaande voor positie en invloed in wereldzaken, en de STERKSTE partij wint! In de economie, is het de Gouden Regel, welke stelt: "Degene met het Goud maakt de Regels." Zo is het ook met politiek, maar zijn verschijning is meer Darwiniaans.

Het is eenvoudig "overleving van de sterkste."

In de politiek, nochtans, "De Sterkste" betekent om de grootste partij te zijn die ook bereid is om het "slechtste" te bestrijden. Absoluut elk beschikbaar middel wordt gebruikt om een voordeel over de"tegenstander" te handhaven, en iedereen die anders is, is de "tegenstander" ongeacht of zij als vriend of vijand worden beschouwd. Dit omvat de buitensporige psychologische gedachtenpolitie, het liegen, het bedriegen, het spioneren, het stelen, moord van wereldleiders, volmachts oorlogen, allianties en het verplaatsen van allianties, verdragen, buitenlandse hulp, en de aanwezigheid van strijdkrachten waar mogelijk. Of je het leuk vindt of niet, dit IS de psychologische en daadwerkelijke arena waarin de Nationale Overheden opereren. Geen Nationale Overheid zal ooit om het even iets doen dat een tegenstander eenvoudig een kostenloos vrij voordeel geeft. NOOIT! Het is nationale zelfmoord. Om het even welke activiteit door een individu, binnen of buiten het land, dat wordt geïnterpreteerd als gevend een tegenstander een kans op voordeel, zal in elk geval een bedreiging voor "Nationale Veiligheid" worden geacht. ALTIJD!

De vrije technologie op energiegebied is de ergste nachtmerrie van een Nationale Overheid! Openlijk erkend, de vrije technologie op energiegebied doet een onbeperkte bewapeningswedloop ontbranden door alle overheden in een definitieve poging om absolute voordeel en overheersing te bereiken. Denk daar eens over na.

Denkt u dat Japan zich niet geïntimideerd zal voelen als China vrije energie krijgt?
Denkt u dat Israël stil zal blijven zitten terwijl Irak vrije energie verwerft?
Denkt u dat India aan Pakistan zal toestaan om vrije energie te ontwikkelen?
Denkt u de V.S. niet zouden proberen om Osama bin Laden te weerhouden van het krijgen van vrije energie?

Onbeperkte energie beschikbaar stellen bij de huidige stand van zaken op deze planeet leidt tot het onvermijdelijke herschikken van het "machtsevenwicht." Dit kon een volledige oorlog worden om "anderen" te verhinderen het voordeel te hebben van onbeperkte rijkdom en macht. Iedereen zal het willen, en tezelfdertijd wil iedereen anderen verhinderen het te krijgen.

Zodoende, zijn de Nationale Overheden de Tweede Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied weet uit te stellen. Hun motivatie is "zelf-behoud". Dit zelf-behoud werkt op drie niveaus. Eerst, door onbehoorlijk voordeel niet aan een externe vijand te geven. Ten tweede, door geïndividualiseerde actie te verhinderen die in staat is om officiële politiebevoegdheden (anarchy) binnen het land effectief uit te dagen. En ten derde, door inkomensstromen te behouden die momenteel uit het belasten van het gebruik van de huidige energiebronnen worden verkregen.

Hun wapens omvatten het verhinderen van de uitgifte van octrooien, gebaseerd op gronden van Nationale Veiligheid, de wettelijke en onwettige kwelling van uitvinders met misdadige lasten, belastingcontroles, bedreigingen, telefoontaps, arrestatie, brandstichting, diefstal van bezit tijdens verzending, en een groot aantal andere intimidaties die de bouw en de marketing van een vrije energiemachine onmogelijk maken.

De Derde Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied weet uit te stellen bestaat uit de groep misleide uitvinders en uit misdadige charlatans en oplichters. Op de periferie van de buitengewone wetenschappelijke doorbraken die de echte vrije technologieën op energiegebied vormen, ligt een schaduwwereld van onverklaarde anomalieën, marginale uitvindingen en gewetenloze promotors. De eerste twee Krachten hebben constant de media gebruikt om de slechtste voorbeelden van deze groep onder de aandacht te brengen, om de aandacht van het publiek af te leiden en de echte doorbraken te wantrouwen door hen met de duidelijke fraudes te associëren.

In de loop van de laatste honderd jaar, zijn tientallen verhalen over ongebruikelijke uitvindingen opgedoken. Sommige van deze ideeën hebben zo tot de verbeelding gesproken van het publiek dat een mythologie over deze systemen tot op deze dag voortleeft. Namen zoals Keely, Hubbard, Coler, en Henderschott komen onmiddellijk in gedachten. Er kunnen echte technologieën achter deze namen zitten, maar er zijn eenvoudig niet genoeg technische gegevens beschikbaar in het openbare domein om tot een oordeel te komen. Deze namen blijven verbonden aan een vrije energiemythologie, nochtans, en worden gesitueerd door ontmaskeraars als voorbeelden van fraude.

Het idee van vrije energie zit zeer diep geworteld in het menselijke onderbewustzijn. Een paar uitvinders met marginale technologieën die nuttige anomalieën aantonen hebben ten onrechte het belang van hun uitvindingen overdreven. Sommige van deze uitvinders hebben ook ten onrechte het belang van ZICHZELF voor hun uitvinding overdreven. Een combinatie van "goudkoorts" en/of een "messias-complex" verschijnt, geheel verstorend om het even welke toekomstige bijdrage zij kunnen leveren. Terwijl de onderzoekdraad die zij volgen grote belofte kan inhouden, beginnen zij enthousiasme voor feiten uit te wisselen, waar de waarde van het wetenschappelijke werk op dat punt zeer onder lijdt.

Er zijn krachtige, maar toch subtiele verleidingen die een persoonlijkheid kan scheeftrekken als zij geloven dat de "wereld rust op hun schouders" of dat zij "redder van de wereld" zijn. Die "vreemde" dingen gebeuren ook bij mensen wanneer zij denken dat zij op het punt staan om uiterst rijk te worden. Het vraagt een enorme geestelijke discipline om objectief en nederig te blijven in de aanwezigheid van een werkende "vrije energie" machine. Veel uitvinders worden geestelijk onstabiel als zij slechts GELOVEN dat zij een vrije energiemachine hebben. Terwijl de kwaliteit van hun wetenschap verslechtert, ontwikkelen sommige uitvinders ook een "achtervolgingswaanzin" die hen zeer argwanend en onbenaderbaar maakt. Dit proces sluit hen van het ooit werkelijk ontwikkelen van een vrije-energiemachine uit, en versterken de fraudemythologieën enorm.

Dan zijn er de gewetenloze oplichters. In de laatste 15 jaar, is er één persoon in de V.S. die de vrije energie oplichting tot een professionele vorm van kunst heeft verheven. Hij heeft meer dan $100.000.000 bijeengekregen, is het doen van zaken onmogelijk gemaakt in de Staat van Washington, gevangen gezet in Californië, en hij is er desondanks nog steeds mee bezig. Hij spreekt altijd over een variatie van één van de echte vrije energiesystemen, verkoopt mensen het idee dat zij één van deze systemen spoedig zullen verkrijgen, maar verkoopt hen uiteindelijk slechts promotieinformatie die geen echte gegevens over het energiesysteem zelf geeft. Hij heeft genadeloos gepredikt in de Christelijke Gemeenschap en de Gemeenschap van de Patriot in de V.S., en gaat daar nog steeds krachtig mee door.

Zijn huidige taktiek impliceert het laten tekenen van een contract door honderdduizenden mensen voor het plaatsen van een vrije energie installatie in hun woning. In ruil voor het laten plaatsen van de de FE generator in hun huis, zullen zij vrije elektriciteit voor het leven krijgen, en zijn bedrijf zal de bovenmatige energie terug naar het lokaalnutsbedrijf verkopen. Na overtuigd te zijn dat zij vrije elektriciteit voor het leven zullen ontvangen, zonder uit-vooruitgaven, kopen zij graag een video die hun vrienden ook uitnodigt om het contract te tekenen. Zodra u de macht en de motivatie van de eerste twee Krachten begrijpt die ik heb besproken, is duidelijk geworden dat het huidige "businessplan" van deze persoon niet ten uitvoer kan worden gelegd.

Deze éne persoon heeft waarschijnlijk meer kwaad aan de vrije energiebeweging in de V.S. aangericht dan enige andere Kracht, door het vertrouwen van mensen in de technologie te vernietigen.

Zo als U ziet, de Derde Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie uitstelt op energiegebied is waanidee en leugenachtigheid binnen de beweging zelf. De motivatie is egoisme, hebzucht, behoefte aan macht over anderen, en een vals gevoel van zelf-overschatting. De gebruikte wapens zijn het bedriegen, het "aas en de schakelaar" bedrog, zelf-waanidee en arrogantie die met armzalige quasi-wetenschap wordt gecombineerd.

De Vierde Kracht die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied weet uit te stellen is elk van ons. Het kan gemakkelijk zijn om in te zien hoe armzalig en verachtelijk de motivatie van de andere Krachten is, maar eigenlijk leeft deze motivatie eveneens nog zeer sterk in het leven in elk van ons.

Net als de Rijkste Families, hebben wij niet elk in het geheim illusies van valse superioriteit, en de behoefte aan controle over anderen in plaats van over onszelf? Zou U zich ook niet laten omkopen als de prijs hoog genoeg was, zeg, $1 miljoen dollar, contant geld, vandaag? Of net als de Overheden, willen wij niet elk onze eigen overleving verzekeren? Indien gevangen in het midden van een vol, brandend theater,zou u in paniek raken en elk van de zwakkere mensen opzij duwen in een waanzinnige race naar de uitgang? Of als de misleide uitvinder, wisselen wij niet eens een ongemakkelijk feit tegen een comfortabele illusie uit voor een poosje? En denken we soms niet beter over onszelf, dan waar anderen ons krediet voor geven? Vrezen wij niet het onbekende, zelfs als het een grote beloning belooft?

U ziet, werkelijk, alle Vier Krachten zijn alleen verschillende aspecten van het zelfde proces, het werken op verschillende niveaus in de maatschappij. Er is werkelijk slechts ÉÉN KRACHT die de openbare beschikbaarheid van vrije technologie verhindert op energiegebied, en dat is het laag-bij-de-gronds gemotiveerde gedrag van de menselijke dieren. In de laatste analyse, de vrije technologie op energiegebied is een uitgaande manifestatie van Goddelijke Overvloed. Het is de motor van de economie van de geïnformeerde maatschappij, waar de mensen zich vrijwillig op een eerbiedige en burgerlijke manier naar elkaar gedragen.

Waar elk lid van de maatschappij alles heeft wat hij nodig heeft, en niet begeert wat hun buur heeft. Waar de oorlog en het fysieke geweld sociaal onaanvaardbaar gedrag zijn geworden en de verschillen van mensen minstens worden getolereerd, ook als we ze zelf niet kunnen waarderen

De verschijning van vrije technologie op energiegebied in het openbare domein is het dagen van een echt beschaafde leeftijd. Het is een baanbrekende gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Niemand kan er "krediet" voor nemen. Niemand kan er "rijk" van worden. Niemand kan "de wereld" er mee beheersen. Het is eenvoudig, een Gift van God. Het dwingt ons allen om de verantwoordelijkheid voor onze eigen daden, voor ons eigen zelf-gedisciplineerd zelfbedwang te nemen wanneer nodig. De wereld zoals die momenteel geordend is, kan niet overgaan tot vrije-energie technologie zonder er totaal getransformeerd door te worden naar een andere wereldorde.

Deze "beschaving" heeft het hoogtepunt van zijn ontwikkeling bereikt, omdat hij de kiem van zijn eigen transformatie heeft voortgebracht. Goddeloze menselijke dieren kan geen vrije energie worden toevertrouwd. Zij zullen slechts doen wat zij altijd hebben gedaan en zij altijd doen, namelijk neem genadeloos voordeel van elkaar, of doden elkaar en zichzelf in het proces.

Als u teruggaat en de Ayn Rand's Atlas Shrugged or the Club of Rome Report leest, wordt het duidelijk dat de Rijkste Families dit al decennia lang hebben begrepen. Hun plan is in de Wereld van Vrije Energie te leven, maar permanent de rest van ons uit te sluiten. Maar dit is niet nieuw. De royalty heeft altijd de algemene bevolking (vs) aan zich willen onderwerpen Wat nieuw is, is dat u en ik nu beter kunnen communiceren met elkaar dan bij om het even wanneer in het verleden. Internet biedt aan ons, de Vierde Kracht, een kans om de gezamenlijke inspanningen van de andere Krachten te overwinnen die vrije technologie op energiegebied verhinderen zich te ontwikkelen.

De Kans

Wat begint te gebeuren is dat de uitvinders hun werk publiceren, in plaats van het patenteren ervan en het geheim houden. Meer en meer, mensen "geven" informatie over deze technologieën in boeken weg, video's en websites. Terwijl er nog heel wat nutteloze informatie over vrije energie op Internet rondzwerft, neemt de beschikbaarheid van goede informatie snel toe. Zie de lijst van websites en andere middelen aan het eind van dit artikel. Het is noodzakelijk dat u begint om alle informatie te verzamelen over echte vrije energiesystemen zoveel U kunt. De reden voor dit is eenvoudig.

De eerste twee Krachten zullen nooit een uitvinder of een bedrijf toestaan om een vrije energiemachine te bouwen en te verkopen aan u! De enige manier om er ooit een te verkrijgen is als u, of een vriend, het zelf bouwt. Dit is precies wat duizenden mensen reeds ongezien beginnen te doen.

U kunt zich geheel ontoereikend aan de taak voelen, maar begin de informatie nu te verzamelen. U kunt enkel een schakel in de ketting van gebeurtenissen ten voordele van anderen zijn. Nadruk op wat u nu kunt doen, niet op hoeveel er nog gedaan moet worden. Kleine privé onderzoeksteams werken de details uit terwijl u dit leest. Velen zijn geëngageerd in het publiceren van hun resultaten op Internet.

Wij allemaal vormen de Vierde Kracht. Als wij opstaan en weigeren onwetend te blijven en actie-bereid, kunnen wij de loop van de geschiedenis veranderen. Het is het complex van onze gecombineerde actie’s die het verschil kan maken. Slechts de massale actie die onze consensus vertegenwoordigt kan tot de wereld leiden die wij hebben gewild. De andere drie Krachten zullen ons NIET helpen een fuelless krachtbron in onze kelderverdiepingen te zetten. Zij zullen ons niet vrijwaren van hun manipulaties.

Niettemin, de vrije technologie op energiegebied is hier. Het is echt, en het zal alles veranderen in de manier waarop wij leven, werken en met elkaar omgaan. In de laatste analyse, vrije technologie maakt zowel hebzucht op energiegebied achterhaald als de strijd voor overleving. Maar net als bij alle oefeningen van Geestelijk Geloof, moeten wij de grootmoedigheid en het vertrouwen in ons eigen leven eerst vertonen.

De Bron van Vrije Energie is BINNEN in ons. Het is die opwinding om ons vrijelijk te kunnen uiten. Het is onze geestelijk geleide intuïtie uitdrukkend zonder afleiding, intimidatie of manipulatie. Het is onze openhartigheid. Ideaal gezien, ondersteunen de vrije technologieën op energiegebied de juiste maatschappij waar iedereen genoeg voedsel heeft, kleding, schuilplaats, zelf-waarde, en de vrije tijd om de hogere Geestelijke betekenissen van het Leven te overwegen. Zijn wij het niet aan elkaar verschuldigd, om onze angsten te overwinnen, en in actie te komen om deze toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen tot stand te brengen? Misschien ben ik niet de enige die klaarstaat om in actie te komen voor een hogere Waarheid

De vrije technologie op energiegebied is hier. Het is hier voor decennia geweest. De communicatie technologie en Internet hebben de sluier van geheimhouding van dit opmerkelijke feit weg gescheurd. De mensen over de hele wereld beginnen om vrije energieapparaten voor hun eigen gebruik te bouwen. De Bankiers en de Overheden willen dit niet laten gebeuren, maar kunnen het niet tegenhouden. De enorme economische instabiliteit en de oorlogen zullen in de nabije toekomst worden gebruikt om mensen af te leiden van het zich aansluiten bij de vrije energiebeweging. Er zal nauwelijks aandacht in de media zijn voor hetgeen er aan de gang is. Het zal eenvoudig als oorlogen gemeld worden en burgeroorlogen die overal losbarsten, het zal leiden tot een beroep op de Vredestroepen van de V.N. in meer en meer landen.

De Westerse Maatschappij beweegt spiraalsgewijs naar zelfvernietiging, wegens de geaccumuleerde gevolgen van hebzucht en corruptie op lange termijn. De algemene beschikbaarheid van vrije technologie op energiegebied kan deze tendens niet tegenhouden. Het kan het slechts versterken. Als, nochtans, u een vrij energieapparaat hebt, maakt u een grotere kans om de politiek/sociaal/economische revolutie te overleven die aan de gang is. Geen Nationale Overheid zal dit proces overleven. De vraag is, wie uiteindelijk de nieuwe Overheid van de Wereld zal controleren, de Eerste Kracht, of de Vierde Kracht?

De laatste Grote Oorlog is bijna een feit. De zaden worden geplant. Hierna zal het begin van een echte Beschaving komen. Sommigen van ons die weigeren te vechten zullen overleven om de dageraad van de Wereld van Vrije Energie te zien. Ik daag u uit om onder degenen te zijn die dat proberen.

(Click here)

Lijst van bronnen:

Boeken:
Living Energies by Callum Coats
The Free Energy Secrets of Cold Electricity by Peter Lindemann, D.Sc.
Applied Modern 20th Century Aether Science by Dr. Robert Adams
Physics Without Einstein by Dr. Harold Aspden
Secrets of Cold War Technology by Gerry Vassilatos
The Coming Energy Revolution by Jeane Manning

Websites:
http://www.free-energy.cc/ developed by Clear Tech, Inc. and Dr. Peter Lindemann
http://jnaudin.free.fr/ developed by JLN Labs in France
http://www.keelynet.com/ developed by Jerry Decker in the USA
http://www.rumormillnews.com/ excellent site for all kinds of alternative news, with many links

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl