Ontheemde Zielen Ontwaken

Een samengaan van wetenschap en spiritualiteit

Pocket uitgave nu €19,95

Koop pocket uitgave van Ontheemde Zielen Ontwaken

Souls of Distortion Awakening

 


Boek Review

k
Editor : Jan Smith (Zoetermeer)

Dank je Jan voor je spontane aanbod mijn boek te corrigeren
en dank ook voor je positieve opbouwende kritiek!.

 

  • "De ontzagwekkende openbaringen in dit boek vinden met een verbijsterende snelheid plaats. Het verstand duizelt wanneer de ene revolutionaire - maar geloofwaardige -  verklaring boven op andere gestapeld wordt."
    (Neil Haddon)

  • "Ontheemde zielen ontwaken" ben ik tijdens het nalezen van het manuscript van 'Eindeloos bewustzijn' van Pim van Lommel op het Internet als 'infolandkaart', van oude kennis en nieuwe wetenschappen, tegengekomen. Vaak heb ik deze kaart daarbij opengeslagen om zelf ook informatie naast elkaar te zetten. Een van de mooie momenten was om (zei het in '2D') illustraties te zien van energie principes (hoofdstuk 6 "ethervibraties), die ik tijdens mijn BDE als een zeer levendige dimensie heb ervaren. Dit was een belangrijke schakel voor mij om te begrijpen dat (en ook hoe) energie de materie creëert. Het zien dat werkelijk álles energie is (zo ook bewustzijn) zat daarbij inbegrepen. Dus ook dat wij als mensheid door ons bewustzijn creëren. Of dit proces van creëren bewust of onbewust plaatsvindt, doet niets af aan de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van alle materie; zowel van het lichaam, leven en directe omgeving als in grotere verbanden zoals de gesteldheid van onze aarde en ons wereldbeeld. We krijgen als het ware ons eigen bewust zijn onder ogen via de wereld die wij waarnemen en voor het gemak maar buiten onszelf plaatsen. Wat dat betreft was het ook goed om de diversiteit aan informatie bij elkaar op deze site tegen te komen.

    Monique Hennequin beschreef haar eigen BDE' in "Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring" van Pim van Lommel (ISBN 978-90-259-5778-0 uitgeverij: Ten Have)

  • "Ontheemde Zielen Ontwaken is een samenhangende zienswijze van de voortgang van de wetenschap, van Newton, Einstein, kwantum en post kwantum fysica, en laat zien hoe de wetenschap zich voortbeweegt naar een begrip van de kwantumevolutionaire sprong/transitie rond het jaar 2012. Het boekt loopt parallel aan delen van Wilcock's Divine Cosmos en is een indrukwekkend overzicht dat tot stand gekomen is in een verbazingwekkende korte tijd - we wachten nog steeds op de rest van Divine Cosmos- dus dit boek is een essentiële aanrader voor 2012-onderzoekers".

    Geoff Stray is auteur van ‘Beyond 2012, Catastrophe or Ecstasy, a complete guide to the end of time predictions’ en webmaster van de 2012 Dire Gnosis website: www.diagnosis2012.co.uk

 

 

Inhoudsopgave

 

DANKBETUIGING 7
PROLOOG 8
HOOFDSTUK 1 AARDE VERANDERINGEN 9
       Profetieën 10
       Graancikels 13
       Recapitulatie 14
HOOFDSTUK 2 DE FUNDERING VAN DE WETENSCHAP WANKELT 15
       Newtoniaanse fysica 15
       Relativiteitstheorie 17
       Kwantum fysica 17
       Snaar theorie 22
       Chaos-theorie 23
       Recapitulatie 25
HOOFDSTUK 3 WETENSCHAP EN BEWUSTZIJN 27
       Het kwantum brein 28
       Menselijke intentie 34
       Hado Effect 35
       Meditatie en gebed 37
       Het helende vermogen van de geest 39
       Collectief bewustzijn 40
       PK experimenten 41
       Morfische velden 42
       Bewustzijn de grond van alle bestaan 44
       Recapitulatie 44
HOOFDSTUK 4 HET NULPUNTSVELD 46
       Het onzichtbare veld 46
       Een zee van energie 47
       Sonoluminescentie 42
       Het delven van de energie 48
       Vortex technologie uit de oudheid 52
       Hutchison effect 54
       Onthulling project 55
       Recapitulatie 56
HOOFDSTUK 5 HERSTEL VAN EEN OUDE WETENSCHAP 57
       Levensbloem 59
       Platonische vormen 62
       Torus 65
       Gulden Snede 65
       Fibonacci reeks 67
       Muziek 68
       Kwadratuur van de cirkel 69
       Vitruvian man 70
       En er was licht 72
       Notre-Dame de Chartres 73
       Recapitulatie 75
HOOFDSTUK 6 ETHER VIBRATIES 76
       De ether 77
       Golf structuur van de materie 78
       Subkwantum kinetica 79
       Vortices in de ether 81
       Cymatica 82
       Implosie fysica 84
       Universeel principe 91
       Ether en het nulpuntsveld 99
       Bewuste energie 100
       Phi en liefde 102
       Het liefhebbende hart 103
       Torsiegolven 106
       Akasha veld 112
       Recapitulatie 115
HOOFDSTUK 7 ATLANTIS EN HET AARDRASTER 117
       Het aardraster 117
       Het 'earthgate project' 119
       Leylijnen en megalithische structuren 121
       De verloren continenten 124
       Piramide kracht 127
       Recapitulatie 129
HOOFDSTUK 8 HET PLATEAU VAN GIZEH 131
       De mathematische constanten 134
       Locatie van de Grote Piramide 135
       Het plateau van Gizeh en de binnenste planeten 136
       Initiatie 140
       Een bijbel in steen 142
       Koningskamer en DNA 144
       Recapitulatie 146
HOOFDSTUK 9 HET MYSTERIEUZE DNA 147
       Menselijk genoom project 147
       Junk DNA 148
       DNA programmering 149
       Emoties 150
       Biogolf computer 150
       Intelligent ontwerp 152
       Recapitulatie 155
HOOFDSTUK 10 SPIRAALSGEWIJZE EVOLUTIE 157
       Universeel evenwicht 157
       Tijdcycli 159
       Gulden tijdschaal 160
       Time wave zero 165
       Galactische zonnewende uitlijning 166
       Kosmische invloeden 168
       Veranderingen in het zonnestelsel 170
       Recapitulatie 175
HOOFDSTUK 11 WETENSCHAP EN DE HEILIGE GESCHRIFTEN 177
       The boek genesis 177
       The boek exodus 179
       The boek numerie 180
       Gematria 182
       The Bijbel Code 183
       Theomatica 184
       Heilige geometrie 187
       Recapitulatie 188
HOOFDSTUK 12 ONTWAKEN 190
       De geschiedenis herschreven 190
       Heropleving van Atlantische kennis 193
       Eénheid 196
       De wet van Eén 199
       De terugkeer van de profeet 204
EPILOOG 207
REFERENTIES 213
Index 218

 

 

Disclaimer, copyrights en wijze van gebruik

Alle informatie in dit boek is samengesteld uit bronnen van andere auteurs. Als er een referentie ontbreekt naar de houder van de auteursrechten op enig van de onderwerpen, meldt u dit dan per e-mail aan:

contact@soulsofdistortion.nl

Het is onwettig om valselijk copyrechten te claimen op het materiaal in dit boek.

Dit boek mag vrijelijk gedistribueerd worden en aangehaald worden, het mag echter niet veranderd worden in vorm en formaat en of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals verkoop. Wanneer materiaal uit dit boek gereproduceerd wordt, neem dan een bronvermelding op en voeg een link toe naar mijn website: www.soulsofdistortion.nl

 

Reclame door Souls of Distortion

 

 

TIP: De energiesnelweg


BESTEL UW EXEMPLAAR HIERSouls of Distortion 2008

Home: www.soulsofdistortion.nl